onTap.bg Vanity URLS

От днес имame къси адреси / Vanity URLS / за местата в https://ontap.bg/business/
Форматът е ontap.bg/v/YourBar – букви на латиница, цифри и средно тире.

За всички участващи съм се опитал да избера подходящ къс адрес.
Можете да го промените тук : https://ontap.bg/business/

Ако още нямате акаунт в onTap.bg – регистрирайте се БЕЗПЛАТНО тук : https://ontap.bg/business/

vanity